Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1011

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Sep
Sep

2008
Sep
Sep

2009
Sep
Sep

2010
Sep
Sep

Diff, %1)
Sep 09-
Sep 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

100,9

112,0

112,3

111,0

 

-1,1

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,7

117,1

119,3

121,3

 

+1,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

124,7

153,9

128,4

128,3

 

-0,1

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

101,3

102,4

107,0

102,7

 

-4,1

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

101,2

113,3

112,9

112,1

 

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

103,3

116,3

116,1

116,2

 

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,6

109,6

111,0

112,8

 

+1,7

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,9

105,6

106,2

107,3

 

+1,1

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

98,3

104,5

104,1

106,6

 

+2,4

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

100,7

116,1

116,2

117,4

 

+1,0

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

100,2

107,4

108,2

109,2

 

+1,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

100,5

111,2

111,9

113,3

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

104,8

119,2

121,6

126,5

 

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

109,0

128,3

127,1

129,1

 

+1,6

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

105,7

115,3

118,2

114,0

 

-3,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,2

110,5

110,3

108,7

 

-1,4

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

101,4

100,6

109,8

106,0

 

-3,5

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

105,0

118,6

119,5

118,3

 

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,6

107,2

109,1

108,9

 

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,9

111,8

113,3

112,6

 

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,8

111,7

112,9

113,4

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

102,4

113,2

114,0

114,4

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.