Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

Diff,%

 

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 09-
Okt10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

109,8

125,2

121,5

114,7

128,0

118,3

122,9

 

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

119,7

129,8

115,5

126,2

129,1

115,1

133,0

 

+15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

104,9

117,3

115,2

107,9

117,7

113,5

116,0

 

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

102,5

111,5

113,7

103,6

112,9

114,0

114,4

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

103,6

107,2

106,9

104,8

109,0

107,4

109,0

 

+1,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

103,7

106,8

106,3

104,9

108,7

106,9

108,6

 

+1,6

Livsmedel, totalt Food, total

102,8

109,9

113,1

103,6

111,0

112,7

114,4

 

+1,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,2

108,0

112,4

103,6

108,7

111,1

114,4

 

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.