Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

2009

Okt
Oct

2010

Okt
Oct

Diff, %

Okt 09-
Okt 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

121,7

139,9

124,8

128,1

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

111,1

136,5

124,5

132,1

+6,1

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

104,2

120,1

109,7

116,5

+6,1

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

110,0

125,3

113,2

125,1

+10,5

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

107,7

126,9

115,7

123,6

+6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

121,7

205,9

105,2

118,2

+12,3

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

120,4

213,4

118,7

137,5

+15,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

121,0

209,9

112,4

128,5

+14,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

99,7

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

96,6

99,8

109,6

100,0

-8,7

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

124,6

163,0

160,6

129,8

-19,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

113,5

137,2

140,0

119,1

-15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,7

118,7

119,8

119,8

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

141,3

142,5

132,3

142,2

+7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

106,9

110,6

116,4

118,4

+1,7

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

113,9

117,7

118,4

123,0

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,3

106,0

106,3

109,8

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

116,2

131,2

117,7

123,5

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

106,3

112,5

120,8

121,8

+0,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,8

112,8

120,8

106,8

116,4

121,9

119,1

-2,3

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,3

106,7

115,3

121,6

119,9

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

115,3

118,5

118,4

123,1

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,5

108,7

116,1

120,8

120,6

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,5

114,7

128,0

118,3

122,9

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.