Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

2009

Okt
Oct

2010

Okt
Oct

Diff, %

Okt 09-
Okt 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

204,1

155,1

119,1

188,8

+58,6

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

224,8

142,4

105,8

177,4

+67,7

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

190,8

115,2

85,7

142,3

+66,2

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

217,9

140,2

89,8

164,1

+82,6

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

201,7

129,9

117,9

175,9

+49,2

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

206,0

145,5

111,3

177,7

+59,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

128,7

151,3

122,2

163,4

+33,6

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

65,1

63,6

64,8

58,3

-10,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

86,2

92,4

84,3

92,8

+10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

135,1

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

110,4

119,7

108,4

119,3

+10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

157,5

183,7

130,9

161,6

+23,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

98,6

104,3

109,5

99,4

-9,2

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

148,0

170,8

128,5

152,7

+18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

104,8

110,7

111,0

119,0

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

141,8

130,9

112,9

140,0

+24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

106,1

117,2

104,9

118,8

+13,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

105,9

116,6

105,0

119,1

+13,4

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

110,8

129,9

101,7

111,4

+9,6

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

106,7

121,6

130,5

114,7

-12,1

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

89,6

95,6

91,4

90,7

-0,7

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

108,3

139,0

130,2

136,9

+5,2

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

152,1

185,2

186,8

190,8

+2,2

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

109,8

126,3

124,6

124,1

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

122,2

128,7

108,3

131,1

+21,1

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

130,7

144,8

145,7

141,3

-3,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

97,3

114,4

76,4

132,7

+73,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

121,6

129,4

110,0

132,1

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

116,4

128,0

116,4

128,6

+10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

126,2

129,1

115,1

133,0

+15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.