Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Okt
Oct

2008
Okt
Oct

2009
Okt
Oct

2010
Okt
Oct

Diff, %1)
Okt 09-
Okt 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

101,7

111,5

112,2

111,0

 

-1,0

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

108,9

117,6

119,3

121,0

 

+1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

124,0

143,2

127,5

129,0

 

+1,2

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

101,2

102,6

107,2

101,6

 

-5,2

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

102,0

113,0

113,0

112,5

 

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

106,0

115,7

116,1

116,2

 

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

101,8

110,0

111,4

113,9

 

+2,2

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

100,7

105,5

105,8

107,8

 

+1,8

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

99,4

104,1

104,4

107,0

 

+2,5

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

102,6

115,9

116,3

118,9

 

+2,2

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

100,2

106,6

108,7

108,8

 

+0,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

101,7

111,1

112,1

114,3

 

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

107,2

119,9

121,9

126,1

 

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

109,3

126,0

125,9

126,0

 

+0,1

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

105,2

114,0

118,1

113,4

 

-4,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,7

110,4

110,6

109,9

 

-0,7

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

97,5

101,4

107,2

105,2

 

-1,8

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

104,8

117,3

118,8

117,2

 

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,5

107,5

109,3

108,3

 

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,8

111,4

113,2

111,8

 

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

102,4

111,5

113,0

113,5

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

103,6

112,9

114,0

114,4

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.