Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Nov
Nov

2008
Nov
Nov

2009
Nov
Nov

2010
Nov
Nov

Diff, %1)
Nov 09-
Nov 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

115,7

124,9

119,2

128,3

+7,6

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

116,2

122,7

119,3

122,3

+2,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

166,2

230,3

134,4

200,1

+48,9

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

116,7

124,0

118,1

127,2

+7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

108,5

108,4

110,0

115,1

+4,7

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

104,3

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

109,1

131,0

S

133,5

+3,3

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

106,5

116,8

112,2

119,7

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

129,9

141,7

140,1

127,9

-8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

100,3

114,0

105,7

107,5

+1,7

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

111,9

122,3

123,2

120,2

-2,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

106,5

111,8

102,6

107,3

+4,6

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

105,3

115,9

110,0

111,1

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

101,2

108,5

104,8

104,3

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

102,8

111,6

106,9

107,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

105,2

114,7

110,2

113,5

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

109,0

117,6

112,8

117,9

+4,6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.