Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Nov
Nov

2008
Nov
Nov

2009
Nov
Nov

2010
Nov
Nov

Diff, %1)
Nov 09-
Nov 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

102,2

111,7

112,0

112,0

 

+0,0

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

110,3

118,0

119,7

122,5

 

+2,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

124,0

141,5

127,5

139,5

 

+9,4

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

101,7

102,2

107,2

100,4

 

-6,3

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

104,2

113,4

112,8

113,7

 

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

107,0

115,9

116,1

117,8

 

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

102,4

109,9

111,6

116,0

 

+3,9

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

102,3

105,5

106,0

109,4

 

+3,2

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

99,8

104,8

105,0

108,9

 

+3,6

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

103,7

116,0

115,7

119,8

 

+3,5

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

101,0

106,7

108,9

108,9

 

+0,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

102,6

111,2

112,0

115,6

 

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

109,4

119,4

122,7

127,1

 

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

107,6

126,4

125,4

129,1

 

+3,0

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

107,3

112,8

118,6

113,0

 

-4,7

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

102,2

109,6

109,6

111,2

 

+1,5

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

100,6

104,0

108,4

104,0

 

-4,1

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

106,0

117,2

118,6

118,4

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,8

107,8

109,5

108,5

 

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

103,4

111,6

113,2

112,5

 

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

103,2

111,6

113,0

114,5

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

104,5

113,0

114,0

115,6

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.