Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Andra kvartalet Second quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

116,4

133,2

118,5

112,9

135,7

119,4

115,6

 

-3,2

bg

Bulgarien Bulgaria

114,1

130,1

131,1

111,4

128,8

132,9

132,2

 

-0,5

cz

Tjeckien Czech Republic

106,3

116,3

108,6

104,1

117,8

110,5

105,5

 

-4,5

dk

Danmark Denmark

110,7

129,9

120,6

106,4

131,7

122,6

117,8

 

-3,9

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

115,5

127,5

118,1

113,6

128,5

119,6

116,8

 

-2,3

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

110,5

122,6

115,4

108,1

124,8

114,5

119,8

 

+4,6

es

Spanien Spain

111,2

127,9

115,9

108,0

130,5

116,5

116,0

 

-0,4

fr

Frankrike France

108,9

127,5

116,8

106,8

123,9

118,2

114,7

 

-3,0

it

Italien Italy

110,4

123,5

119,9

107,9

124,5

120,1

122,5

 

+2,0

cy

Cypern Cyprus

115,7

125,9

..

112,2

118,4

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

124,6

147,8

137,3

121,8

147,4

139,0

132,7

 

-4,5

lt

Litauen Lithuania

124,5

160,6

120,1

119,8

168,1

118,2

114,4

 

-3,2

lu

Luxemburg Luxembourg

109,0

119,4

113,4

107,5

120,1

113,0

114,3

 

+1,2

hu

Ungern Hungary

118,6

137,3

129,3

114,5

140,4

131,9

132,1

 

+0,2

mt

Malta Malta

108,8

129,1

121,5

105,5

129,3

121,9

122,1

 

+0,2

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

123,0

112,9

111,9

123,8

113,7

113,5

 

-0,2

at

Österrike Austria

108,3

118,1

115,1

106,3

118,5

116,6

116,4

 

-0,2

pl

Polen Poland

106,7

118,5

120,6

106,4

118,3

121,7

121,7

 

±0,0

pt

Portugal Portugal

110,7

126,2

123,3

108,8

128,4

123,6

123,1

 

-0,4

ro

Rumänien Romania

..

135,4

129,8

..

142,6

132,9

135,4

 

+1,9

si

Slovenien Slovenia

112,2

132,4

125,3

109,1

133,4

126,1

125,6

 

-0,4

sk

Slovakien Slovakia

108,2

118,4

103,7

105,4

119,3

103,9

102,2

 

-1,6

fi

Finland Finland

108,4

125,4

115,2

107,1

126,9

116,9

116,8

 

-0,1

se

Sverige Sweden

109,8

125,2

121,5

107,2

125,2

122,7

118,4

 

-3,5

uk

Storbritannien United Kingdom

113,8

139,5

133,1

110,2

140,0

133,5

135,0

 

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.2010-11-16