Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Diff,%

 

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 09-
Dec 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

125,2

121,5

120,3

117,6

126,1

118,3

124,9

 

+5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

129,8

115,5

128,6

132,3

122,9

114,7

138,0

 

+20,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

117,3

115,2

115,3

112,0

117,0

112,8

119,0

 

+5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

111,5

113,7

114,5

106,6

113,2

114,1

116,0

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,2

106,9

108,2

105,7

106,6

107,6

110,1

 

+2,3

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,8

106,3

107,7

105,6

106,1

107,1

109,6

 

+2,4

Livsmedel, totalt Food, total

109,9

113,1

117,2

105,6

111,9

112,7

115,7

 

+2,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

108,0

112,4

115,0

104,4

110,2

111,1

115,4

 

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.