Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

2009

Dec
Dec

2010

Dec
Dec

Diff, %

Dec 09-
Dec 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

121,7

139,9

124,8

128,1

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

116,3

135,3

128,9

148,3

+15,0

Diesel Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

110,9

106,0

110,1

121,8

+10,7

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

117,7

106,7

113,7

129,8

+14,2

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

114,0

116,7

117,5

132,8

+13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

137,4

206,2

107,9

116,1

+7,6

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

150,3

214,3

120,7

134,9

+11,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

144,3

210,5

114,7

126,1

+9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

101,3

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

97,8

99,8

109,6

100,0

-8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

131,8

163,0

147,4

129,8

-11,9

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

118,3

137,2

132,5

119,1

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

105,7

118,7

119,7

119,8

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,7

142,6

138,3

130,8

147,6

+12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

107,0

109,8

116,4

118,6

+1,9

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

114,1

117,0

118,6

123,0

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,5

103,6

104,9

106,3

110,5

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

120,0

119,9

128,5

117,6

126,0

+7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

106,7

115,0

121,4

121,8

+0,4

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

107,1

118,1

121,7

119,6

-1,7

Utrustning Materials

16,0

112,1

120,3

121,4

107,0

117,2

121,6

120,2

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

115,5

117,6

118,6

123,1

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

109,1

117,3

120,9

120,9

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

117,6

126,1

118,3

124,9

+5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.