Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, % Weights, %

200820092010 

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

2009

Dec
Dec

2010

Dec
Dec

Diff, %

Dec 09-
Dec 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

179,7

124,5

171,8

 

229,2

150,5

124,5

214,2

+72,0

Korn Barley

2,5

166,8

106,5

158,6

 

235,7

133,5

109,9

193,4

+76,0

Havre Oats

1,6

137,9

92,9

130,5

 

194,2

105,1

93,9

174,5

+85,9

Råg Rye

0,3

155,4

89,6

136,6

 

225,8

120,0

98,7

180,1

+82,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,0

 

227,6

122,9

120,6

207,4

+72,0

Spannmål Cereals1)

10,6

167,7

113,7

161,3

 

223,4

137,5

115,4

202,0

+75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

180,5

 

177,2

144,1

133,7

206,0

+54,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,5

85,5

97,8

 

101,5

90,2

87,9

105,9

+20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

109,3

107,7

100,8

111,5

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,4

 

175,8

179,2

151,7

207,5

+36,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis Potatoes

4,3

197,9

161,2

182,0

 

163,0

167,1

145,5

190,4

+30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

104,5

103,0

95,5

99,0

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

136,7

117,7

137,8

 

146,9

124,9

113,1

148,5

+31,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

108,6

109,9

102,9

118,8

+15,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

108,5

109,3

102,9

119,1

+15,7

- Kalv Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

110,8

123,5

101,7

111,4

+9,6

Svin Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

106,7

110,1

115,5

112,6

-2,5

Får och getter Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

94,4

106,7

94,1

95,5

+1,5

Fjäderfä Poultry

3,2

138,6

131,8

131,7

 

127,9

137,6

130,2

139,0

+6,7

Andra djur Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

157,0

185,2

187,2

187,1

-0,0

Djur Animals

27,1

122,1

121,7

121,3

 

113,4

118,7

117,6

123,2

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

127,9

105,5

122,4

 

134,0

122,4

113,1

137,7

+21,8

Ägg Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

132,7

143,5

148,0

147,1

-0,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

76,6

114,4

76,4

123,2

+61,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

128,1

108,2

124,2

 

130,8

123,9

114,3

137,8

+20,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

125,5

114,2

122,9

 

123,1

121,6

115,7

131,4

+13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,6

 

132,3

122,9

114,7

138,0

+20,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.