Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2007
Dec
Dec

2008
Dec
Dec

2009
Dec
Dec

2010
Dec
Dec

Diff, %1)
Dec 09-
Dec 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

110,0

111,9

111,5

103,1

111,7

111,9

112,6

 

+0,7

Mjukt bröd Bread

14,3

116,0

119,1

121,2

111,5

118,3

119,6

123,6

 

+3,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

142,1

131,4

135,7

126,6

141,3

132,0

144,5

 

+9,5

Socker Sugar

0,8

101,9

105,1

103,1

101,8

102,2

108,0

100,5

 

-6,9

Margarin Margarine

4,0

112,4

113,4

112,7

108,8

113,3

112,8

113,6

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

114,4

116,1

116,8

108,5

116,0

116,3

118,7

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

109,2

110,6

112,5

106,4

110,2

111,3

115,9

 

+4,2

Grädde Cream

3,2

104,9

106,0

107,0

103,0

106,0

105,9

109,0

 

+2,9

Smör Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

100,4

104,2

105,0

109,4

 

+4,2

Ost Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

110,4

116,0

115,5

120,7

 

+4,5

Glass Ice cream

3,7

105,9

108,0

109,1

102,9

106,0

108,4

108,1

 

-0,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

110,3

111,6

113,0

106,9

111,2

111,8

115,8

 

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

110,6

119,7

121,7

125,9

 

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

124,5

126,0

128,4

109,7

125,4

125,0

128,7

 

+3,0

Griskött Pig meat

3,5

112,0

116,3

115,2

108,1

113,3

117,7

115,2

 

-2,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

103,9

109,6

110,1

111,6

 

+1,3

Annat kött Other meat

1,3

100,2

107,1

107,6

97,0

104,4

109,9

106,9

 

-2,7

Kött Meat

13,4

115,6

118,0

118,9

107,1

117,0

118,4

119,3

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

105,5

109,2

108,6

102,1

108,5

110,1

108,1

 

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

109,5

112,8

112,7

104,0

111,9

113,5

112,6

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

110,1

112,5

113,3

105,6

111,8

112,9

114,6

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

111,5

113,7

114,5

106,6

113,2

114,1

116,0

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.