Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2008

2009

20101)

Tredje kvartalet Third quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

121,8

109,3

115,8

117,4

122,6

105,7

117,1

 

+10,8

be

Belgien Belgium

112,8

100,1

107,6

111,8

112,5

93,8

106,5

 

+13,5

bg

Bulgarien Bulgaria

151,8

120,4

128,7

144,1

179,2

123,5

136,9

 

+10,9

cz

Tjeckien Czech Republic

123,7

94,4

98,6

113,9

120,8

93,2

102,6

 

+10,1

dk

Danmark Denmark

120,2

101,1

106,7

115,6

129,2

100,2

116,6

 

+16,4

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

125,0

97,0

116,3

115,5

122,5

91,3

118,6

 

+29,9

ie

Irland Ireland

121,4

101,2

..

117,4

119,1

95,9

112,0

 

+16,8

gr

Grekland Greece

114,9

112,4

125,8

122,6

123,7

111,7

115,9

 

+3,8

es

Spanien Spain

107,1

95,0

99,5

96,7

102,0

86,2

91,4

 

+6,0

fr

Frankrike France

124,3

108,4

113,2

122,1

125,1

106,6

120,4

 

+12,9

it

Italien Italy

120,9

110,2

111,7

119,8

125,3

107,8

113,9

 

+5,7

cy

Cypern Cyprus

130,4

..

..

108,3

120,0

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

140,6

110,8

125,6

147,4

147,2

107,0

140,7

 

+31,5

lt

Litauen Lithuania

137,0

106,7

121,2

122,5

132,6

100,2

121,9

 

+21,7

lu

Luxemburg Luxembourg

117,7

97,3

106,0

121,1

120,1

92,9

110,0

 

+18,4

hu

Ungern Hungary

135,2

122,2

143,4

147,7

141,3

121,3

149,5

 

+23,2

mt

Malta Malta

111,8

117,8

113,0

107,9

104,6

106,6

119,8

 

+12,4

nl

Nederländerna Netherlands

113,7

102,1

111,3

110,9

107,9

94,0

106,7

 

+13,5

at

Österrike Austria

119,6

105,4

113,8

120,6

130,4

107,6

118,8

 

+10,4

pl

Polen Poland

120,5

113,0

124,4

131,1

123,7

113,3

132,7

 

+17,1

pt

Portugal Portugal

111,7

105,0

111,0

105,3

114,5

103,0

110,7

 

+7,5

ro

Rumänien Romania

147,7

137,6

145,7

126,5

140,3

128,2

148,5

 

+15,8

si

Slovenien Slovenia

131,2

112,1

111,5

112,9

126,8

105,5

113,1

 

+7,2

sk

Slovakien Slovakia

115,7

86,4

96,4

116,2

130,3

89,1

106,7

 

+19,8

fi

Finland Finland

120,9

108,5

112,0

112,0

124,7

104,8

114,5

 

+9,3

se

Sverige Sweden

129,8

115,5

128,1

130,8

136,3

111,8

137,5

 

+23,0

uk

Storbritannien United Kingdom

143,3

135,6

142,4

121,6

143,3

132,0

142,7

 

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2011-02-03

1)      Årsindextalen för 2010 bygger på de indexprognoser som samtliga EU-länder beräknade och levererade till Eurostat i oktober 2010. Av den anledningen kan slutliga årsindextal komma att skilja sig avsevärt från dessa. Annual index for 2010 are forecasts made by the EU member states in October 2010. Final index might therefore differ considerably from these forecasts.