Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2008


Dec

2009


Dec

2010


Dec

 

2008

Jan
Dec

2009

Jan
Dec

2010

Jan
Dec

2011

Jan
Dec

Diff, %

Jan 10-
Jan 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

179,7

124,5

171,8

 

230,2

151,7

121,8

227,0

+86,4

Korn Barley

2,5

166,8

106,5

158,6

 

236,3

131,0

110,7

199,9

+80,7

Havre Oats

1,6

137,9

92,9

130,5

 

194,9

114,8

90,2

192,9

+113,8

Råg Rye

0,3

155,4

89,6

136,6

 

226,3

110,4

101,5

194,5

+91,6

Annan spannmål Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,0

 

228,8

125,4

118,8

214,2

+80,4

Spannmål Cereals1)

10,6

167,7

113,7

161,3

 

225,4

139,4

113,7

213,8

+88,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

180,5

 

177,8

147,2

130,4

217,6

+66,9

Sockerbetor Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,5

85,5

97,8

 

101,8

91,3

86,8

109,6

+26,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

105,1

108,3

106,1

114,3

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

184,1

176,3

152,3

206,1

+35,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

169,8

164,7

146,1

189,2

+29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

103,6

108,5

107,0

110,6

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

136,7

117,7

137,8

 

147,4

126,2

114,9

154,0

+34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

110,4

109,5

115,5

120,1

+4,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

110,0

108,9

116,1

120,5

+3,8

- Kalv Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

119,0

123,5

101,7

111,4

+9,6

Svin Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

93,6

101,7

108,8

101,5

-6,7

Får och getter Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

107,0

109,9

102,8

103,5

+0,6

Fjäderfä Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

128,3

132,4

130,2

140,4

+7,9

Andra djur Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

155,3

185,2

186,1

189,1

+1,6

Djur Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

108,6

114,4

119,4

119,4

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

127,9

105,5

122,4

 

132,7

107,6

112,0

132,2

+18,1

Ägg Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

139,6

143,5

143,3

152,9

+6,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

76,6

114,4

76,4

123,2

+61,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

128,1

108,2

124,2

 

130,3

111,2

112,9

133,6

+18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

125,5

114,2

122,9

 

120,7

112,6

115,8

127,3

+10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,6

 

131,0

117,8

115,4

137,6

+19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.