Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Jan
Jan

2009
Jan
Jan

2010
Jan
Jan

2011
Jan
Jan

Diff, %1)
Jan 10-
Jan 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

122,9

 

123,9

118,3

128,1

+8,3

Mjukt bröd Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

119,6

122,9

118,2

123,2

+4,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

176,8

194,2

134,4

237,9

+77,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

121,7

122,7

117,5

129,4

+10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

113,4

111,2

108,5

115,1

+6,1

Grädde Cream

3,8

104,1

S

S

103,8

S

S

100,3

+3,0

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

119,4

S

133,9

137,6

+2,7

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

116,1

117,1

113,9

119,6

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

130,8

141,4

140,8

141,5

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

101,5

112,8

105,5

116,9

+10,7

Griskött Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

107,0

115,5

119,4

115,6

-3,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

107,1

107,4

103,7

115,7

+11,6

Annat kött Other meat

S

116,1

S

S

111,7

S

S

S

S

Kött Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

105,2

112,3

109,1

116,6

+7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

104,2

105,7

104,8

104,2

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

104,6

108,4

106,6

109,2

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

110,6

113,3

111,0

115,0

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

117,3

115,2

115,3

114,1

116,4

113,2

119,5

+5,7

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.