Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005 = 100

2008

2009

20101)

Tredje kvartalet Third quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

127,7

119,7

120,9

111,7

133,5

118,6

122,2

 

+3,0

be

Belgien Belgium

133,2

118,5

118,7

117,4

136,8

117,6

120,0

 

+2,0

bg

Bulgarien Bulgaria

130,1

131,1

133,3

116,2

133,2

131,4

134,4

 

+2,3

cz

Tjeckien Czech Republic

116,3

108,6

105,7

106,9

118,5

107,4

106,4

 

-0,9

dk

Danmark Denmark

129,9

120,6

118,6

111,2

131,8

118,8

121,0

 

+1,9

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

127,5

118,1

118,9

116,0

129,1

117,5

122,3

 

+4,1

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

122,6

115,4

119,1

110,7

125,4

115,9

120,8

 

+4,2

es

Spanien Spain

127,9

115,9

117,2

112,2

132,2

115,9

118,6

 

+2,3

fr

Frankrike France

127,5

116,8

114,7

109,4

143,4

114,5

115,9

 

+1,2

it

Italien Italy

123,5

119,9

122,4

110,7

125,9

119,7

122,2

 

+2,1

cy

Cypern Cyprus

125,9

..

..

116,1

119,5

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

147,8

137,3

133,0

127,3

151,7

136,3

133,3

 

-2,2

lt

Litauen Lithuania

160,6

120,1

114,6

120,4

166,5

113,9

122,9

 

+7,9

lu

Luxemburg Luxembourg

119,4

113,4

115,6

109,4

121,1

111,9

116,7

 

+4,3

hu

Ungern Hungary

137,3

129,3

134,3

121,3

139,9

128,5

136,8

 

+6,5

mt

Malta Malta

129,1

121,5

122,9

108,4

131,3

121,9

122,8

 

+0,7

nl

Nederländerna Netherlands

123,0

112,9

115,2

115,2

125,6

111,5

115,8

 

+3,9

at

Österrike Austria

118,1

115,1

116,5

109,4

119,4

115,0

117,0

 

+1,7

pl

Polen Poland

118,5

120,6

..

107,8

121,6

122,0

122,4

 

+0,3

pt

Portugal Portugal

126,2

123,3

122,8

111,2

127,8

123,0

123,0

 

±0,0

ro

Rumänien Romania

135,4

129,8

139,0

..

129,8

128,5

143,1

 

+11,4

si

Slovenien Slovenia

132,4

125,3

126,9

113,3

138,3

125,0

127,6

 

+2,1

sk

Slovakien Slovakia

118,4

103,7

102,6

108,6

121,1

101,6

105,1

 

+3,4

fi

Finland Finland

125,4

115,2

119,1

107,4

130,4

112,4

118,1

 

+5,1

se

Sverige Sweden

125,2

121,5

119,8

109,8

128,0

119,9

120,6

 

+0,6

uk

Storbritannien United Kingdom

139,5

133,1

137,7

114,2

146,3

130,6

140,3

 

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.2011-03-09

1)      Årsindextalen för 2010 bygger på de indexprognoser som samtliga EU-länder beräknade och levererade till Eurostat i oktober 2010. Av den anledningen kan slutliga årsindextal komma att skilja sig avsevärt från dessa. Annual index for 2010 are forecasts made by the EU member states in October 2010. Final index might therefore differ considerably from these forecasts.