Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Diff,%

 

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 10-
Feb 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

125,2

121,5

120,3

120,1

125,0

119,3

127,4

 

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

129,8

115,5

128,6

133,3

120,2

116,9

138,9

 

+18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

117,3

115,2

115,3

116,3

116,2

113,3

119,9

 

+5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

111,5

113,7

114,5

108,7

113,4

114,0

116,5

 

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,2

106,6

107,9

105,3

106,2

107,6

109,8

 

+2,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,8

106,1

107,4

105,1

105,7

107,0

109,3

 

+2,5

Livsmedel, totalt Food, total

109,9

113,1

117,2

107,7

113,5

114,7

116,6

 

+1,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

108,0

112,4

115,0

106,5

113,7

115,6

116,6

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.