Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2008

Feb
Feb

2009

Feb
Feb

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

Diff, %

Feb 10-
Feb 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

129,2

139,6

124,6

125,0

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

120,2

134,0

146,3

142,7

-2,5

Diesel Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

117,5

105,0

112,9

129,0

+14,3

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

121,1

105,9

115,6

133,8

+15,8

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

119,1

115,7

125,5

134,8

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

144,9

185,7

108,3

124,7

+15,1

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

152,4

202,5

115,6

139,1

+20,3

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

148,9

194,7

112,2

132,4

+18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

102,8

104,2

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

99,0

99,8

109,6

100,0

-8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

139,0

179,1

157,8

129,8

-17,7

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

123,0

146,4

138,4

119,1

-14,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

111,3

118,1

120,2

119,8

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,7

147,1

136,4

129,9

156,0

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

107,6

112,1

116,6

119,1

+2,2

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

113,8

115,8

119,0

123,5

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,2

103,6

105,6

106,7

111,0

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

119,9

122,8

127,0

118,6

128,7

+8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

107,2

115,0

122,3

124,8

+2,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

108,9

119,5

123,0

121,4

-1,3

Utrustning Materials

16,0

112,1

120,3

121,5

108,4

118,2

122,8

122,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

115,1

116,1

119,2

123,8

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

110,1

117,7

122,0

122,7

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

120,1

125,0

119,3

127,4

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.