Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2008


Dec

2009


Dec

2010


Dec

 

2008

Feb
Dec

2009

Feb
Dec

2010

Feb
Dec

2011

Feb
Dec

Diff, %

Feb 10-
Feb 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

179,7

124,5

171,8

 

230,9

157,5

119,3

236,0

+97,9

Korn Barley

2,5

166,8

106,5

158,6

 

236,8

132,2

111,8

208,1

+86,0

Havre Oats

1,6

137,9

92,9

130,5

 

195,0

118,5

88,4

213,3

+141,3

Råg Rye

0,3

155,4

89,6

136,6

 

226,8

118,4

96,0

194,4

+102,4

Annan spannmål Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,0

 

229,3

137,0

119,7

226,1

+88,8

Spannmål Cereals1)

10,6

167,7

113,7

161,3

 

225,8

145,2

112,2

224,2

+99,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

180,5

 

178,7

148,7

131,5

195,8

+48,9

Sockerbetor Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,5

85,5

97,8

 

102,1

91,8

87,1

102,7

+17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

107,6

109,9

110,1

118,6

+7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

189,1

175,9

157,7

243,3

+54,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

174,6

164,9

150,5

220,1

+46,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

102,4

107,8

105,8

108,2

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

136,7

117,7

137,8

 

148,4

128,0

115,6

159,9

+38,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

120,2

110,3

117,0

127,3

+8,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

120,2

109,9

117,7

128,0

+8,8

- Kalv Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

119,0

118,0

101,7

111,4

+9,6

Svin Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

93,6

115,7

108,9

85,9

-21,2

Får och getter Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

126,0

119,5

117,0

119,6

+2,2

Fjäderfä Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

130,2

132,0

130,2

146,3

+12,3

Andra djur Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

186,6

189,1

+1,3

Djur Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

113,7

120,8

120,2

116,3

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

127,9

105,5

122,4

 

132,7

107,9

112,3

131,1

+16,7

Ägg Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

142,1

144,7

143,5

151,4

+5,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

100,1

104,5

121,0

137,0

+13,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

128,1

108,2

124,2

 

131,8

111,1

115,7

133,3

+15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

125,5

114,2

122,9

 

123,8

115,4

117,7

125,8

+6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,6

 

133,3

120,2

116,9

138,9

+18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.