Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Feb
Feb

2009
Feb
Feb

2010
Feb
Feb

2011
Feb
Feb

Diff, %1)
Feb 10-
Feb 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,0

123,9

121,8

128,5

+5,5

Mjukt bröd Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

120,5

122,0

118,1

124,4

+5,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

257,7

194,2

136,6

253,9

+85,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

128,3

122,6

119,0

130,0

+9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

112,8

111,2

108,8

115,2

+5,9

Grädde Cream

3,8

104,1

S

S

102,8

S

S

101,5

+3,0

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

120,6

S

136,0

138,3

+1,7

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

115,3

117,7

113,3

120,2

+6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

131,1

140,7

139,7

142,0

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

107,6

105,4

106,1

117,8

+11,0

Griskött Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

106,8

112,6

116,0

115,7

-0,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

113,2

108,1

105,9

113,1

+6,8

Annat kött Other meat

S

116,1

S

S

111,7

S

S

S

S

Kött Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

109,2

108,4

108,9

116,4

+6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

103,6

107,0

104,8

104,3

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

105,9

107,6

106,5

109,2

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

110,9

113,2

110,6

115,2

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

117,3

115,2

115,3

116,3

116,2

113,3

119,9

+5,8

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.