Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Feb
Feb

2009
Feb
Feb

2010
Feb
Feb

2011
Feb
Feb

Diff, %1)
Feb 10-
Feb 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

110,0

111,9

111,5

107,7

111,8

111,7

112,6

 

+0,8

Mjukt bröd Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

113,1

118,1

120,6

124,4

 

+3,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

128,5

139,0

135,3

151,9

 

+12,2

Socker Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

102,0

101,5

104,9

100,9

 

-3,9

Margarin Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

111,7

114,0

111,8

115,1

 

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2,6

Vegetabilier Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

111,4

115,9

116,6

119,7

 

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

108,2

110,3

110,6

116,1

 

+5,0

Grädde Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

104,3

105,9

105,9

109,1

 

+3,0

Smör Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

102,9

104,4

103,8

109,6

 

+5,6

Ost Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

113,0

115,7

115,3

121,1

 

+5,0

Glass Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

104,4

107,0

109,2

108,8

 

-0,4

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

108,9

111,2

111,5

116,1

 

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

113,6

120,4

125,1

129,2

 

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

113,6

125,3

127,7

130,6

 

+2,3

Griskött Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

107,8

114,5

115,8

114,6

 

-1,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

106,6

109,4

110,8

111,9

 

+1,0

Annat kött Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

97,1

104,0

110,1

108,3

 

-1,6

Kött Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

109,3

117,0

119,1

120,0

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

103,1

109,3

108,7

108,0

 

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

105,5

112,4

112,9

112,8

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

107,4

112,1

112,6

115,0

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

111,5

113,7

114,5

108,7

113,4

114,0

116,5

 

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.