Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Diff,%

 

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 10-
Mar 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

125,2

121,5

120,3

121,7

105,8

118,5

127,6

 

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

129,8

115,5

128,8

135,5

119,1

118,1

137,4

 

+16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

117,3

115,2

115,3

117,2

115,7

112,8

120,0

 

+6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

111,5

113,7

114,5

110,1

113,5

114,0

116,9

 

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,2

106,6

107,9

106,3

106,6

107,8

110,6

 

+2,9

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,8

106,1

107,4

106,0

106,0

107,3

110,1

 

+2,9

Livsmedel, totalt Food, total

109,9

113,1

117,2

108,9

113,9

115,2

116,7

 

+1,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

108,0

112,4

115,0

107,5

114,4

116,5

116,4

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.