Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2008

Mar
Mar

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

Diff, %

Mar 10-
Mar 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

129,2

103,5

126,2

125,0

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

119,3

121,0

135,6

142,2

+4,9

Diesel Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

124,4

95,7

115,5

134,5

+16,4

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

125,3

96,7

120,0

140,2

+16,8

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

122,7

105,1

123,6

138,2

+11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

147,0

104,8

108,3

125,9

+16,3

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

155,0

105,1

116,2

140,2

+20,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

151,3

104,9

112,5

133,6

+18,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

104,0

130,2

102,3

106,4

+4,1

Insektsmedel Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

99,8

92,8

101,2

100,0

-1,1

Ogräsmedel Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

144,5

98,1

109,3

129,8

+18,7

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

126,6

108,2

106,2

119,1

+12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

111,3

103,1

122,7

121,8

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,8

150,1

110,4

129,6

153,5

+18,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

109,6

104,6

116,4

119,3

+2,5

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

114,2

108,8

119,3

123,5

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,2

104,1

102,8

106,8

111,3

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

119,9

124,6

105,6

117,6

128,9

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

107,5

105,6

122,3

124,8

+2,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

109,7

105,2

123,0

121,4

-1,3

Utrustning Materials

16,0

112,1

120,3

121,5

109,1

105,3

122,8

122,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

115,6

110,1

119,6

123,8

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

110,7

106,4

122,1

122,7

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

121,7

105,8

118,5

127,6

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.