Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Mar

2009

Mar

2010

Mar

2011

Mar

Diff, %

Mar 10-
Mar 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

231,5

148,4

111,0

208,2

+87,5

Korn Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

236,7

128,1

109,0

186,8

+71,4

Havre Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

195,4

111,1

85,7

188,4

+119,9

Råg Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

227,0

120,6

94,4

158,2

+67,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

229,6

128,7

118,9

209,9

+76,5

Spannmål Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

225,9

137,4

106,7

198,8

+86,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

179,2

146,0

129,5

186,4

+44,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

±0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

102,3

91,0

86,5

99,7

+15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

113,6

139,6

137,8

135,1

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

186,2

168,7

159,7

243,3

+52,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

172,3

159,0

152,1

220,1

+44,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

103,4

106,6

113,4

109,4

-3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

149,3

130,1

119,9

155,6

+29,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

128,0

111,4

117,0

127,4

+8,9

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

128,0

111,1

117,7

128,0

+8,8

- Kalv Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

118,0

101,7

113,9

+12,1

Svin Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

100,6

117,5

102,6

88,3

-13,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

139,7

136,3

133,9

134,8

+0,7

Fjäderfä Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

135,4

132,0

130,2

146,3

+12,3

Andra djur Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

120,4

122,2

118,3

117,5

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

127,9

105,5

122,4

 

132,7

100,6

112,3

130,4

+16,1

Ägg Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

142,9

141,1

144,9

151,4

+4,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

100,1

104,5

121,0

137,0

+13,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

128,1

108,2

124,2

 

131,9

104,5

115,8

132,7

+14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

125,5

114,2

122,9

 

126,8

112,3

116,9

126,0

+7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

135,5

119,1

118,1

137,4

+16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.