Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Mar
Mar

2009
Mar
Mar

2010
Mar
Mar

2011
Mar
Mar

Diff, %1)
Mar 10-
Mar 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

129,7

123,1

117,7

130,0

+10,4

Mjukt bröd Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

120,6

122,4

117,6

126,1

+7,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

157,8

194,2

138,4

256,8

+85,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

124,3

122,4

117,1

130,7

+11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

113,2

110,0

108,6

114,4

+5,3

Grädde Cream

3,8

104,1

S

S

103,9

S

S

105,0

+8,5

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

131,2

S

138,6

137,5

-0,8

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

118,8

116,3

113,3

119,1

+5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

136,9

140,5

137,9

141,6

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

114,7

106,8

108,7

120,7

+11,1

Griskött Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

110,0

111,7

116,3

113,5

-2,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

112,3

104,9

104,4

113,3

+8,6

Annat kött Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

113,2

107,9

109,7

117,2

+6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

104,9

107,2

104,9

104,7

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

108,3

107,5

106,9

109,7

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

113,9

112,5

110,7

115,0

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

117,3

115,2

115,3

117,2

115,7

112,8

120,0

+6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.