Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Mar
Mar

2009
Mar
Mar

2010
Mar
Mar

2011
Mar
Mar

Diff, %1)
Mar 10-
Mar 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

110,0

111,9

111,5

108,9

111,9

111,8

113,8

 

+1,8

Mjukt bröd Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

115,5

118,6

120,5

126,6

 

+5,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

129,0

139,5

133,3

153,8

 

+15,4

Socker Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

101,8

102,4

104,9

102,6

 

-2,2

Margarin Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

111,5

114,2

112,6

116,1

 

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

112,9

116,2

116,6

121,3

 

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

108,8

110,2

110,6

116,2

 

+5,1

Grädde Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

104,2

106,3

106,2

109,8

 

+3,4

Smör Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

103,0

104,9

104,4

109,6

 

+5,0

Ost Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

113,7

115,9

115,6

120,5

 

+4,2

Glass Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

105,2

107,7

109,2

109,3

 

+0,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

109,5

111,4

111,6

116,1

 

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

114,9

120,8

125,2

129,3

 

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

122,6

125,2

128,1

129,2

 

+0,9

Griskött Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

108,4

114,2

114,3

114,4

 

+0,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

107,6

109,4

110,9

112,6

 

+1,5

Annat kött Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

96,6

103,0

110,0

104,6

 

-4,9

Kött Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

113,3

116,8

118,9

119,2

 

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

103,8

109,0

108,7

107,8

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

107,6

112,1

112,8

112,4

 

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

108,8

112,1

112,7

114,7

 

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

111,5

113,7

114,5

110,1

113,5

114,0

116,9

 

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.