Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2008

2009

2010

Fjärde kvartalet Fourth quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

121,8

108,3

116,9

125,0

113,8

107,4

123,7

 

+15,2

be

Belgien Belgium

112,8

100,1

108,6

114,8

105,0

96,2

113,0

 

+17,5

bg

Bulgarien Bulgaria

151,8

120,4

134,0

144,6

128,3

113,7

140,6

 

+23,7

cz

Tjeckien Czech Republic

123,7

94,4

100,9

129,3

105,7

90,1

111,3

 

+23,5

dk

Danmark Denmark

120,2

101,6

110,9

112,2

109,6

101,7

112,7

 

+10,8

de

Tyskland Germany

124,4

100,6

114,0

126,1

108,6

98,0

118,8

 

+21,2

ee

Estland Estonia

125,0

97,0

117,3

141,1

122,9

97,5

132,2

 

+35,6

ie

Irland Ireland

121,4

101,2

111,4

117,1

114,7

101,3

114,5

 

+13,0

gr

Grekland Greece

114,9

112,4

127,5

133,0

111,5

119,5

151,1

 

+26,4

es

Spanien Spain

107,1

95,0

101,1

113,3

102,5

93,2

102,3

 

+9,8

fr

Frankrike France

124,3

108,4

116,3

128,7

113,7

105,4

125,1

 

+18,7

it

Italien Italy

120,9

110,2

111,9

123,6

118,1

108,7

116,7

 

+7,4

cy

Cypern Cyprus

130,5

176,2

183,2

114,3

126,5

171,0

184,1

 

+7,7

lv

Lettland Latvia

140,6

110,8

131,8

140,4

126,1

107,7

136,3

 

+26,6

lt

Litauen Lithuania

137,0

106,7

124,2

137,1

118,5

106,1

131,5

 

+23,9

lu

Luxemburg Luxembourg

117,7

97,4

106,5

122,7

112,1

100,3

110,9

 

+10,6

hu

Ungern Hungary

135,2

122,2

143,6

176,5

120,6

120,2

153,7

 

+27,9

mt

Malta Malta

111,8

117,8

114,2

113,7

115,2

113,0

118,5

 

+4,9

nl

Nederländerna Netherlands

113,7

102,1

112,1

121,1

111,1

102,9

118,4

 

+15,1

at

Österrike Austria

119,6

105,4

115,7

121,5

111,8

102,7

118,9

 

+15,8

pl

Polen Poland

120,5

113,0

124,7

121,2

103,5

104,9

124,1

 

+18,3

pt

Portugal Portugal

111,7

105,0

110,7

112,9

109,4

101,0

109,3

 

+8,2

ro

Rumänien Romania

147,7

137,6

152,3

146,5

136,9

134,8

168,1

 

+24,7

si

Slovenien Slovenia

131,2

112,1

114,4

129,7

136,9

112,4

122,3

 

+8,8

sk

Slovakien Slovakia

115,7

86,4

98,7

124,9

98,1

82,6

107,4

 

+30,0

fi

Finland Finland

120,9

108,5

112,9

116,0

123,1

103,7

124,8

 

+20,3

se

Sverige Sweden

129,8

115,5

128,6

124,2

122,5

112,3

130,3

 

+16,0

uk

Storbritannien United Kingdom

143,3

135,6

142,9

131,3

137,6

133,1

151,2

 

+13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2011-04-06

.