Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)


 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Ko  Cows

1 501

1 705

1 611

1 744

1 505

1 692

Ungko Young cattle

1 719

1 857

1 851

2 105

1 858

2 018

Ko  Cows

1 552

1 739

1 668

1 832

1 585

1 767

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

1 574

1 779

1 658

1 817

1 565

1 772

Ungtjur Bovine animals

2 032

2 186

2 161

2 496

2 203

2 450

Yngre tjur Bovine animals

1 939

2 105

2 086

2 400

2 136

2 331

Tjur  Bulls

2 013

2 168

2 142

2 472

2 181

2 423

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

1 888

2 046

2 046

2 326

2 089

2 282

Stut Bullocks

1 959

2 122

2 117

2 399

2 128

2 367

Storboskap  Adult cattle

1 831

2 001

1 964

2 240

1 967

2 185

 

 

 

 

 

 

 

Gödkalv Fattened calf

2 228

2 308

2 360

2 860

2 207

2 614

Mellankalv Fattened calf

1 835

1 884

1 998

2 378

2 035

1 947

Spädkalv Sucking-calf

150

150

150

149

150

150

Kalv  Calves

1 832

1 882

1 995

2 376

2 034

1 946

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar  Sheep

663

686

680

749

684

650

Lamm  Lambs

2 378

2 377

2 408

2 667

2 702

2 645

Får Sheep

2 043

2 043

2 051

2 306

2 325

2 281

 

 

 

 

 

 

 

Häst  Horses

614

608

589

467

514

529

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin  Fattening pigs

1 080

1 145

1 183

1 328

1 321

1 181

Sugga  Sow

605

597

575

638

775

632

Ungsugga  Young sow

627

604

591

620

777

664

Galt  Boar

266

259

245

229

256

248

Unggris  Young pigs

509

510

509

460

460

460

Unggalt  Young boar

540

540

540

510

540

540

Svin Pigs

1 053

1 113

1 146

1 286

1 288

1 150

 

 

 

 

 

 

 


Anm.  Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider.  Ex-farm, excl. bonuses and final price