Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Apr

2009

Apr

2010

Apr

2011

Apr

Diff, %

Apr 10-
Apr 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

219,1

143,4

117,4

227,4

+93,8

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

222,0

126,5

107,5

184,3

+71,5

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

187,2

107,2

85,4

188,5

+120,8

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

216,4

111,0

92,4

158,2

+71,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

215,8

127,1

112,8

218,0

+93,3

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

213,9

133,1

109,3

208,8

+91,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

167,9

149,9

132,5

199,1

+50,3

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

98,7

92,2

87,4

103,7

+18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

116,4

119,4

130,3

127,8

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

171,2

165,8

174,3

231,7

+32,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

159,9

156,6

164,1

210,5

+28,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

100,9

104,8

109,0

110,2

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

144,3

125,1

120,2

156,6

+30,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

129,9

112,3

117,1

131,5

+12,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

129,9

112,1

117,7

132,3

+12,4

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

117,9

104,2

113,9

+9,4

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

102,4

119,3

103,0

88,5

-14,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

149,4

146,9

138,0

143,5

+4,0

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

140,2

132,6

128,7

146,3

+13,7

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

122,5

123,5

118,4

119,2

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

125,0

101,7

113,1

128,5

+13,7

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

142,2

143,6

144,9

151,4

+4,5

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

98,2

104,5

117,8

136,5

+15,9

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

125,1

105,7

116,3

131,1

+12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

124,0

113,5

117,2

125,9

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

131,8

118,0

118,4

137,7

+16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can