Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

2010
Apr
Apr

2011
Apr
Apr

Diff, %1)
Apr 10-
Apr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,3

125,4

118,2

129,6

+9,6

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

121,5

122,4

118,1

125,8

+6,5

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

183,2

194,2

141,7

261,9

+84,8

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

125,9

124,5

118,1

130,8

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

111,9

109,5

108,7

115,2

+6,0

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

102,8

S

S

106,5

+10,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

125,1

S

135,5

137,5

+1,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

117,7

114,8

113,1

120,8

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

135,8

137,6

137,7

140,1

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

119,8

111,6

111,1

124,4

+11,9

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

112,8

113,3

116,1

114,6

-1,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

111,4

105,5

106,5

112,6

+5,8

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

114,6

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

115,6

110,6

111,3

119,4

+7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

103,6

106,9

105,5

104,9

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

108,5

108,4

107,8

110,8

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

113,4

112,2

111,1

116,3

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

117,3

116,2

113,4

120,9

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.