Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

2010
Apr
Apr

2011
Apr
Apr

Diff, %1)
Apr 10-
Apr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

109,6

111,8

111,7

113,5

 

+1,6

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

116,2

119,1

120,8

127,5

 

+5,5

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

128,1

135,0

136,8

151,5

 

+10,7

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

101,6

102,4

103,9

98,8

 

-4,9

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

111,0

114,0

112,4

113,8

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

113,3

116,2

116,8

121,1

 

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

108,8

110,2

110,2

116,4

 

+5,5

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

104,4

105,9

105,9

109,6

 

+3,5

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

102,9

103,7

103,9

108,4

 

+4,4

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

114,3

115,7

115,0

120,7

 

+4,9

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

105,9

107,6

109,3

109,0

 

-0,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

109,9

111,2

111,2

116,1

 

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

114,6

118,7

124,6

125,6

 

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

125,3

124,5

127,3

131,5

 

+3,3

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

109,2

112,2

114,4

111,5

 

-2,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

106,4

108,5

109,5

111,9

 

+2,2

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

98,9

104,6

109,1

107,5

 

-1,5

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

114,6

115,9

118,2

119,4

 

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

104,4

108,9

108,7

107,8

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

108,5

111,7

112,5

112,4

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

109,3

111,7

112,3

114,6

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

110,6

113,2

113,8

116,8

 

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.