Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1106

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Fjärde kvartalet  Fourth quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09–10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

127,7

119,6

121,1

117,2

125,5

117,4

125,3

 

+6,7

be

Belgien  Belgium

133,2

118,5

116,8

124,5

129,1

116,3

122,8

 

+5,6

bg

Bulgarien  Bulgaria

130,1

131,1

133,7

120,0

131,0

130,9

136,4

 

+4,2

cz

Tjeckien  Czech Republic

116,3

108,6

106,7

111,4

113,6

105,0

109,3

 

+4,1

dk

Danmark  Denmark

129,9

120,3

120,4

120,1

128,6

115,7

125,6

 

+8,6

de

Tyskland  Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland  Estonia

127,5

118,1

120,4

120,5

126,8

114,4

126,3

 

+10,4

ie

Irland  Ireland

125,7

116,8

115,1

114,4

125,7

113,3

118,7

 

+4,8

gr

Grekland  Greece

122,6

115,4

120,2

116,4

119,3

115,0

123,5

 

+7,4

es

Spanien  Spain

127,9

115,9

118,2

119,0

123,9

113,4

123,8

 

+9,2

fr

Frankrike  France

127,5

116,8

116,1

114,2

124,1

113,3

119,8

 

+5,7

it

Italien  Italy

123,5

119,9

122,8

115,8

122,3

119,5

125,1

 

+4,7

cy

Cypern  Cyprus

125,9

193,0

189,6

124,9

122,3

192,6

192,3

 

-0,2

lv

Lettland  Latvia

147,8

137,3

134,0

132,3

149,0

133,2

137,6

 

+3,3

lt

Litauen  Lithuania

160,6

120,1

119,9

133,2

150,3

113,7

131,9

 

+16,0

lu

Luxemburg  Luxembourg

119,4

113,4

116,3

113,5

119,5

111,7

120,6

 

+8,0

hu

Ungern  Hungary

137,3

129,3

135,0

128,5

131,8

126,4

141,8

 

+12,2

mt

Malta  Malta

129,1

121,5

124,3

117,8

129,2

121,4

130,6

 

+7,6

nl

Nederländerna  Netherlands

123,0

112,9

116,0

118,9

122,0

110,3

121,2

 

+9,9

at

Österrike  Austria

118,1

115,1

117,1

112,4

118,0

113,5

119,7

 

+5,5

pl

Polen  Poland

118,5

120,6

122,3

110,3

120,4

119,5

124,7

 

+4,4

pt

Portugal  Portugal

126,2

123,3

123,9

114,8

124,9

122,3

127,7

 

+4,4

ro

Rumänien  Romania

135,4

129,8

140,9

..

126,9

128,5

149,1

 

+16,0

si

Slovenien  Slovenia

132,4

125,3

127,2

119,9

130,1

123,2

131,9

 

+7,1

sk

Slovakien  Slovakia

118,4

103,7

104,7

113,2

114,6

103,8

111,1

 

+7,0

fi

Finland  Finland

125,4

115,2

118,1

112,8

126,3

111,9

123,2

 

+10,1

se

Sverige  Sweden

125,2

121,5

120,3

116,1

127,2

118,2

123,9

 

+4,8

uk

Storbritannien  United Kingdom

139,5

133,1

132,3

122,2

139,4

130,6

135,0

 

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos.2011-04-06