Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Note

Products

 

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1) Calves1)

1633

1960

1867

2275

1995

1704

2329

1716

AP

Smågrisar2)  Piglets2)

1664

1826

1976

1794

1720

2020

1780

1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3)  Fattened calves3)

2084

2477

2266

2230

2530

2355

2256

2365

 

Hanungnöt4) 
Young male cattle4)

2389

2736

2595

2823

2907

2692

2913

3048

 

Ko5)  Cows5)

1787

1976

1848

2068

2061

1940

2129

2299

 

Slaktsvin6)   Pigs for slaughter6)

1135

1316

1487

1423

1281

1493

1372

1213

AP

Grisar – klass S7)
Pigs – (carcasses) grade I
7)

1376

1501

1500

1431

1467

1509

1395

1322

AP

Grisar – klass E8)
Pigs – (carcasses) grade II
8)

1334

1457

1458

1389

1428

1464

1352

1282

 

Får (Tackor och baggar) 9)  
Sheep9)

978

1001

906

917

1329

1328

1301

1249

 

Lamm10)  Lambs10)

2867

3085

3071

3072

4377

4378

4273

4417

 

Slaktkyckling11) 
Chickens, live weight 11)

689

904

859

859

914

864

837

960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.  Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)   Basvikt  t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)   Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)   Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)   Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)   Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)   Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcase weight.

8)   Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcase weight.

9)   Får (Tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (Ewes and Rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight incl. Market price premium/reduction.

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).