Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2008

Maj
May

2009

Maj
May

2010

Maj
May

2011

Maj
May

Diff, %

Maj 10-
May 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

129,2

140,4

126,2

128,6

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

118,9

128,4

127,5

137,6

+8,0

Diesel  Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

134,1

106,0

120,4

132,7

+10,2

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

136,8

107,9

129,0

138,5

+7,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

129,0

114,5

124,4

135,5

+8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

167,2

151,3

99,7

130,5

+31,0

Sammansatta2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

188,7

144,3

116,0

141,6

+22,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

178,7

147,6

108,4

136,5

+25,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

104,0

113,0

102,3

100,9

-1,3

Insektsmedel  Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

99,8

108,7

101,2

98,2

-3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

147,9

166,9

109,3

131,4

+20,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

128,6

143,2

106,2

118,0

+11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

120,7

119,3

122,7

123,8

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder  Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,8

151,0

139,5

128,2

151,6

+18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

110,2

114,6

116,5

120,0

+3,1

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

117,4

116,9

122,7

125,3

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,2

105,0

106,0

107,2

111,6

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

119,9

129,0

123,3

117,2

128,9

+9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

108,5

117,8

120,9

124,8

+3,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

110,6

120,5

122,8

122,0

-0,6

Utrustning Materials 

16,0

112,1

120,3

121,5

110,0

119,8

122,3

122,8

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

118,1

116,4

122,7

124,9

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
   Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

112,0

119,0

122,4

123,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

125,4

122,4

118,3

127,7

+7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.