Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Maj

2009

Maj

2010

Maj

2011

Maj

Diff, %

Maj 10-
Maj 11

 

Weights, %

 

 

 

 

May

May

May

May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

205,2

151,1

127,6

220,8

+73,0

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

202,1

130,6

110,1

189,7

+72,3

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

169,6

107,0

86,3

180,5

+109,2

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

188,6

105,7

106,8

175,7

+64,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

205,2

127,4

119,2

215,6

+80,8

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

199,7

140,0

116,3

205,8

+77,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

176,2

164,1

132,2

201,9

+52,7

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

101,3

96,7

87,4

104,6

+19,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

104,7

123,0

140,0

128,6

-8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

171,2

165,8

174,4

231,7

+32,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

159,9

156,6

164,2

210,5

+28,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

103,4

108,4

114,3

108,3

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

139,1

128,6

124,5

155,8

+25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

127,7

112,1

121,9

129,5

+6,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

127,6

112,0

122,5

130,2

+6,3

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

114,0

107,9

113,9

+5,6

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

107,7

121,8

105,2

91,0

-13,5

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

152,5

152,5

148,9

153,0

+2,7

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

140,2

132,6

128,7

146,5

+13,8

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

124,0

124,6

121,3

119,7

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

125,0

102,0

115,2

132,5

+15,0

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

147,6

143,8

144,0

150,6

+4,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

98,2

104,5

117,8

136,5

+15,9

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

125,6

106,0

118,0

134,4

+13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

124,9

114,2

119,4

127,9

+7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

130,3

119,7

121,4

138,6

+14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.