Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Första kvartalet First quarter

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Diff, %
10–11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

121,8

108,3

116,9

126,9

114,7

112,1

129,6

 

+15,6

be

Belgien  Belgium

112,8

100,1

108,6

119,4

109,4

105,6

118,2

 

+11,9

bg

Bulgarien  Bulgaria

151,8

120,4

134,0

161,1

131,1

124,5

159,1

 

+27,8

cz

Tjeckien  Czech Republic

123,7

94,4

100,9

134,5

97,8

93,4

117,9

 

+26,2

dk

Danmark  Denmark

120,2

101,6

110,9

119,3

101,7

99,5

125,4

 

+26,0

de

Tyskland  Germany

124,4

100,6

114,0

130,5

104,7

104,8

128,7

 

+22,8

ee

Estland  Estonia

125,0

97,0

117,3

130,4

103,0

104,8

131,6

 

+25,6

ie

Irland  Ireland

121,4

101,2

111,4

127,2

110,3

108,1

121,9

 

+12,8

gr

Grekland  Greece

114,9

112,4

127,5

113,4

110,4

109,7

114,5

 

+4,4

es

Spanien  Spain

107,1

95,0

101,1

110,2

102,8

103,4

103,1

 

-0,3

fr

Frankrike  France

124,3

108,4

116,3

133,2

114,9

110,0

132,1

 

+20,1

it

Italien  Italy

120,9

110,2

111,9

119,9

114,2

107,1

120,8

 

+12,8

cy

Cypern  Cyprus

130,5

113,8

116,2

144,3

113,3

116,3

116,3

 

±0,0

lv

Lettland  Latvia

140,6

110,8

131,8

150,9

123,0

118,9

149,7

 

+25,9

lt

Litauen  Lithuania

137,0

106,7

124,2

156,0

112,2

119,4

160,6

 

+34,5

lu

Luxemburg  Luxembourg

117,7

97,4

106,5

123,0

100,1

98,9

108,4

 

+9,6

hu

Ungern  Hungary

135,2

122,2

143,6

154,0

122,8

120,6

160,9

 

+33,4

mt

Malta  Malta

111,8

117,8

114,2

117,2

129,6

107,1

119,7

 

+11,8

nl

Nederländerna  Netherlands

113,7

102,1

112,1

121,2

107,7

110,3

124,7

 

+13,1

at

Österrike  Austria

119,6

105,4

115,7

122,7

109,1

106,4

122,2

 

+14,8

pl

Polen  Poland

120,5

113,0

124,3

125,7

114,9

116,5

141,6

 

+21,5

pt

Portugal  Portugal

111,7

105,0

110,7

111,7

112,7

111,4

112,2

 

+0,7

ro

Rumänien  Romania

147,7

137,6

152,3

164,5

147,5

146,3

205,4

 

+40,4

si

Slovenien  Slovenia

131,2

112,1

114,4

131,1

120,4

107,7

120,4

 

+11,8

sk

Slovakien  Slovakia

115,7

86,4

98,7

118,9

91,7

83,9

106,1

 

+26,5

fi

Finland  Finland

120,9

108,5

115,2

117,9

116,9

104,9

132,7

 

+26,5

se

Sverige  Sweden

129,8

115,5

128,8

133,5

120,1

118,7

138,7

 

+16,8

uk

Storbritannien  United Kingdom

143,3

135,6

142,9

144,5

139,9

138,5

163,2

 

+17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2011-06-28