Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Diff,%

 

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 10-
Juni 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

125,2

121,5

120,3

126,5

120,8

118,4

127,3

 

+7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

129,8

115,5

128,8

137,3

122,6

129,1

137,5

 

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural products1)

117,3

115,2

115,3

130,1

116,6

116,4

121,9

 

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

111,5

113,7

114,5

117,9

113,6

114,6

116,9

 

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,2

106,6

107,9

115,8

107,0

108,0

111,0

 

+3,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

106,8

106,1

107,4

115,7

106,5

107,5

110,6

 

+3,2

Livsmedel, totalt  Food, total

109,9

113,1

117,2

115,8

113,0

114,4

115,9

 

+1,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

108,0

112,4

115,0

113,4

112,4

114,2

114,7

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year