Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Juni

2009

Juni

2010

Juni

2011

Juni

Diff, %

Juni 10-
Juni 11

 

Weights, %

 

 

 

 

June

June

June

June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

192,9

151,1

124,6

197,0

+58,0

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

198,6

131,6

109,2

192,5

+76,2

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

164,5

114,0

81,7

184,4

+125,7

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

181,9

114,7

103,5

175,0

+69,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

196,1

126,5

119,2

208,8

+75,2

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

190,4

141,2

113,7

194,0

+70,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

178,8

162,4

139,5

207,1

+48,4

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

+0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

102,1

96,2

89,7

106,2

+18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

119,2

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

108,1

120,1

143,5

110,0

-23,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

413,7

272,8

331,3

288,8

-12,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

359,0

244,4

292,9

257,4

-12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

102,9

107,9

113,1

102,1

-9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

159,3

138,1

138,8

153,9

+10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

126,4

106,8

118,6

126,6

+6,8

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

126,2

106,8

119,0

127,2

+6,8

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

107,1

107,9

113,9

+5,6

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

115,5

123,4

108,8

93,3

-14,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

146,2

143,0

142,6

146,6

+2,9

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

142,9

132,9

128,7

146,5

+13,8

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

127,1

123,2

121,5

119,5

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

119,1

102,4

121,8

130,3

+6,9

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

148,2

144,5

140,5

150,6

+7,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

102,7

78,4

132,7

152,0

+14,5

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

120,9

105,0

124,1

133,3

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

123,6

113,0

123,0

127,3

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

137,3

122,6

129,1

137,5

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.