Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Juni
June

2009
Juni
June

2010
Juni
June

2011
Juni
June

Diff, %1)
Juni 10-
Juni 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

145,5

125,0

118,9

130,3

+9,6

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

130,9

122,7

118,4

126,7

+7,0

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

336,2

240,1

253,2

273,7

+8,1

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

144,8

125,3

121,7

131,9

+8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

125,5

109,0

112,0

116,7

+4,2

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

108,3

S

S

106,6

+4,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

135,1

S

137,1

137,6

+0,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

129,9

114,3

116,8

121,8

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

166,4

140,6

137,8

139,4

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

130,1

116,4

123,8

127,5

+3,0

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

121,2

120,6

118,6

119,5

+0,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

115,7

98,0

105,0

114,8

+9,4

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

132,0

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

123,9

112,7

117,0

122,3

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

110,6

107,1

105,2

104,8

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

116,2

109,4

109,8

112,0

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

123,5

112,5

113,8

117,3

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

130,1

116,6

116,4

121,9

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.