Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Juni
June

2009
Juni
June

2010
Juni
June

2011
Juni
June

Diff, %1)
Juni 10-
Juni 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

110,1

111,9

111,1

113,1

 

+1,8

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

122,9

119,3

121,2

127,4

 

+5,0

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

162,4

119,7

147,9

144,4

 

-2,4

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

105,6

106,1

103,1

99,9

 

-3,1

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

114,8

113,2

113,1

114,1

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

117,7

115,6

117,3

120,6

 

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

123,6

110,0

112,0

116,7

 

+4,2

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

113,8

106,0

106,2

110,1

 

+3,7

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

110,3

104,3

106,1

110,5

 

+4,1

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

120,5

116,3

117,2

121,1

 

+3,4

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

105,3

108,7

109,1

108,8

 

-0,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

118,7

111,5

112,8

116,5

 

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

128,4

120,3

124,8

127,3

 

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

146,0

127,2

129,7

134,0

 

+3,4

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

129,6

117,2

115,9

117,6

 

+1,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

108,6

108,1

109,9

109,7

 

-0,2

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

115,4

109,2

109,8

112,4

 

+2,4

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

130,2

118,6

119,6

121,9

 

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

109,0

109,4

108,5

106,7

 

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

117,5

113,2

113,0

112,9

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

118,3

112,6

113,3

115,1

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

117,9

113,6

114,6

116,9

 

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.