Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2005 = 100

2008

2009

2010

Första kvartalet First quarter

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

Diff, %
10–11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

127,7

119,7

121,1

123,5

122,2

118,5

131,5

 

+11,0

be

Belgien  Belgium

133,2

118,5

116,8

131,1

120,6

112,0

129,7

 

+15,8

bg

Bulgarien  Bulgaria

130,1

131,1

133,7

127,4

129,8

132,0

144,6

 

+9,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

116,3

108,6

106,7

115,4

111,4

105,4

113,1

 

+7,3

dk

Danmark  Denmark

129,9

120,3

120,4

127,5

125,3

116,6

132,2

 

+13,4

de

Tyskland  Germany

126,6

120,4

121,2

122,3

123,2

117,5

132,2

 

+12,5

ee

Estland  Estonia

127,5

118,1

120,4

125,4

120,9

116,2

133,1

 

+14,5

ie

Irland  Ireland

125,7

116,8

115,1

122,1

121,8

112,8

124,1

 

+10,0

gr

Grekland  Greece

122,6

115,4

120,2

121,1

115,8

116,9

128,9

 

+10,3

es

Spanien  Spain

127,9

115,9

118,2

125,2

117,9

114,3

130,1

 

+13,8

fr

Frankrike  France

127,5

116,8

116,1

118,8

121,2

113,9

124,3

 

+9,1

it

Italien  Italy

123,5

119,9

122,8

121,2

120,2

121,6

129,4

 

+6,4

cy

Cypern  Cyprus

125,9

111,1

108,9

142,9

111,5

109,5

109,5

 

±0,0

lv

Lettland  Latvia

147,8

137,3

134,0

143,2

140,6

131,8

146,0

 

+10,8

lt

Litauen  Lithuania

160,6

120,1

119,9

157,4

134,8

110,6

149,1

 

+34,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

119,4

113,4

116,3

116,7

117,0

112,9

126,8

 

+12,3

hu

Ungern  Hungary

137,3

129,3

135,0

137,1

130,3

129,4

150,1

 

+16,0

mt

Malta  Malta

129,1

121,5

124,3

126,8

120,9

121,3

135,5

 

+11,7

nl

Nederländerna  Netherlands

123,0

112,9

116,0

120,8

116,3

112,2

125,0

 

+11,4

at

Österrike  Austria

118,1

115,1

117,1

115,6

115,2

115,2

123,6

 

+7,3

pl

Polen  Poland

118,5

120,6

122,3

113,9

119,3

120,3

130,1

 

+8,1

pt

Portugal  Portugal

126,2

123,3

123,9

123,6

124,2

121,7

132,2

 

+8,6

ro

Rumänien  Romania

135,4

129,8

140,9

142,3

129,2

136,1

160,8

 

+18,1

si

Slovenien  Slovenia

132,4

125,3

127,2

127,7

126,9

123,7

138,6

 

+12,0

sk

Slovakien  Slovakia

118,4

103,7

104,7

118,6

105,4

100,5

115,1

 

+14,5

fi

Finland  Finland

125,4

115,2

118,1

118,3

119,5

114,5

129,9

 

+13,4

se

Sverige  Sweden

125,2

121,5

120,3

120,4

125,4

118,6

127,2

 

+7,3

uk

Storbritannien  United Kingdom

139,5

133,1

132,3

132,4

137,9

130,9

149,4

 

+14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa:  Eurostats databas, NewCronos.  Source:  Eurostats database, NewCronos. 2011-08-22