Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1109

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2008

Juli
July

2009

Juli
July

2010

Juli
July

2011

Juli
July

Diff, %

Juli 10-
Juli 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

129,2

140,4

126,2

128,6

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

128,9

127,4

129,5

132,8

+2,5

Diesel  Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

138,2

108,8

116,5

133,9

+14,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

143,3

111,1

125,2

139,9

+11,7

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

135,7

116,0

122,7

134,5

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

164,1

108,6

92,2

130,1

+41,1

Sammansatta2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

206,9

122,0

110,3

144,5

+31,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

187,0

115,8

101,9

137,8

+35,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

104,0

113,8

106,4

100,9

-5,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

99,8

109,6

101,2

98,2

-3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

154,8

167,3

129,8

131,4

+1,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

132,5

143,8

119,2

118,0

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

117,9

119,7

122,0

124,4

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder  Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,8

154,2

140,8

129,2

150,6

+16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

109,9

114,8

116,3

120,1

+3,2

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

118,0

117,2

122,9

125,6

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,2

105,9

105,9

109,1

113,7

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

119,9

131,8

120,8

117,5

129,3

+10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

111,6

120,8

120,9

124,8

+3,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

111,6

121,4

122,8

123,2

+0,4

Utrustning Materials 

16,0

112,1

120,3

121,5

111,6

121,3

122,3

123,7

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

118,9

116,9

123,0

125,2

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
   Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

113,4

120,2

122,4

124,1

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

127,9

120,7

118,6

128,2

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.