Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1109

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Juli

2009

Juli

2010

Juli

2011

Juli

Diff, %

Juli 10-
Juli 11

 

Weights, %

 

 

 

 

July

July

July

July

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

191,4

137,3

152,1

174,7

+14,9

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

199,4

124,2

126,1

179,4

+42,3

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

172,7

104,7

104,5

157,6

+50,8

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

189,1

116,5

136,6

151,2

+10,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

194,3

126,1

145,5

182,3

+25,3

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

193,2

129,9

138,1

173,0

+25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

185,6

143,3

162,4

201,3

+23,9

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

104,3

90,1

96,9

104,4

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

135,1

129,9

141,3

150,7

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

133,4

110,9

102,7

126,6

+23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

311,0

183,3

272,0

208,2

-23,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

274,7

171,0

244,3

191,2

-21,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

92,0

98,3

98,6

84,9

-13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

156,9

122,2

134,3

143,0

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

122,4

103,4

116,0

124,9

+7,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

122,1

103,5

116,4

125,6

+7,9

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

101,7

105,4

108,9

+3,4

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

117,1

125,6

110,6

97,8

-11,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

130,2

130,3

126,7

130,3

+2,8

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

144,2

132,9

128,7

146,5

+13,8

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

126,2

122,8

121,1

120,6

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

127,2

102,8

125,9

129,2

+2,6

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

144,2

143,8

139,8

150,1

+7,4

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

102,7

78,4

132,7

152,0

+14,5

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

127,4

105,2

127,5

132,3

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

126,9

112,9

124,7

127,2

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

138,4

116,5

128,4

133,3

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.