Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1109

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Juli
July

2009
Juli
July

2010
Juli
July

2011
Juli
July

Diff, %1)
Juli 10-
Juli 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,3

123,7

119,3

130,9

+9,7

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

122,7

122,0

118,9

128,3

+7,9

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

210,8

201,7

215,6

255,5

+18,5

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

127,1

123,0

121,0

132,4

+9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

111,9

108,5

112,4

117,2

+4,3

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

104,6

S

S

106,3

+3,5

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

124,0

S

136,4

137,6

+0,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

116,7

113,4

116,8

121,7

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

141,1

140,6

137,7

138,9

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

119,6

119,8

125,7

126,2

+0,4

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

123,6

121,6

119,7

119,7

+0,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

117,0

100,7

104,0

115,8

+11,3

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

119,8

115,3

117,9

122,1

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

104,8

107,4

105,3

104,6

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

111,0

110,6

110,2

111,8

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

114,4

112,6

114,0

117,2

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

118,4

116,0

116,3

122,0

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.