Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1110

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Aug

2009

Aug

2010

Aug

2011

Aug

Diff, %

Aug 10-
Aug 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

177,9

116,3

175,6

175,9

+0,2

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

179,8

103,2

167,0

183,3

+9,8

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

160,0

88,6

125,9

151,9

+20,7

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

172,6

91,7

161,8

163,3

+0,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

171,4

106,3

174,2

173,8

-0,2

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

177,3

113,8

165,7

173,6

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

171,7

124,8

165,8

189,7

+14,4

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

65,1

63,6

64,8

57,7

-11,0

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

99,9

84,3

98,0

100,7

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

135,1

129,9

141,3

150,7

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

114,5

116,1

138,4

129,8

-6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

236,8

183,3

240,6

208,2

-13,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

98,6

104,3

109,5

98,8

-9,7

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

213,8

171,0

218,5

191,2

-12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

101,3

100,2

111,3

100,9

-9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

143,2

118,2

146,9

145,3

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

120,1

103,4

116,4

124,7

+7,2

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

119,6

103,5

116,9

125,4

+7,3

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

101,7

105,4

108,9

+3,4

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

123,2

128,3

110,6

98,0

-11,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

108,7

114,3

116,6

120,2

+3,0

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

144,2

132,4

128,7

146,5

+13,8

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,5

185,2

194,2

187,9

-3,2

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

127,6

123,6

121,1

120,4

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

132,3

104,6

126,6

131,4

+3,8

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

144,6

144,5

142,9

149,3

+4,5

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

102,7

78,4

132,7

152,0

+14,5

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

131,9

106,9

128,4

134,2

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

130,0

114,2

125,2

128,1

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

135,1

115,8

133,6

134,7

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.