Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1110

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Aug
Aug

2009
Aug
Aug

2010
Aug
Aug

2011
Aug
Aug

Diff, %1)
Aug 10-
Aug 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,5

124,9

118,2

131,5

+11,3

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

122,8

119,1

120,0

128,0

+6,7

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

199,4

164,7

195,1

288,0

+47,6

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

125,6

121,8

120,6

133,3

+10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

111,4

108,5

111,8

118,4

+5,9

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

104,5

S

S

106,7

+4,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

126,2

S

133,8

138,8

+3,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

116,6

112,4

116,0

122,8

+5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

141,2

140,6

132,5

138,2

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

117,2

115,8

123,5

125,6

+1,8

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

124,9

123,7

119,4

122,1

+2,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

115,7

101,5

106,8

117,0

+9,6

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

118,8

114,3

117,6

122,8

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

100,5

107,9

105,0

105,1

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

108,0

110,5

109,9

112,3

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

112,8

112,1

113,4

118,0

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

116,9

115,3

115,7

122,8

+6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.