Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1110

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Aug
Aug

2009
Aug
Aug

2010
Aug
Aug

2011
Aug
Aug

Diff, %1)
Aug 10-
Aug 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

111,6

112,1

111,0

113,1

 

+1,9

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

116,9

119,5

121,1

127,6

 

+5,3

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

162,7

132,1

132,2

136,0

 

+2,8

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

102,3

106,5

102,8

99,8

 

-3,0

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

113,6

113,3

112,2

114,8

 

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

116,6

116,4

116,3

120,4

 

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

109,5

110,8

112,9

118,8

 

+5,3

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

105,4

106,2

107,1

112,4

 

+5,0

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

104,6

104,3

106,5

113,1

 

+6,2

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

115,5

116,1

117,2

122,5

 

+4,6

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

106,7

109,0

109,5

108,9

 

-0,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

110,8

111,8

113,3

118,2

 

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

118,6

121,7

125,1

127,4

 

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

129,6

126,9

129,2

133,7

 

+3,5

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

113,7

117,1

115,9

117,6

 

+1,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

110,2

108,7

109,1

111,9

 

+2,6

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

102,4

107,6

109,0

111,8

 

+2,6

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

118,8

118,5

119,1

122,3

 

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

106,8

109,1

108,6

106,5

 

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

111,6

112,9

112,8

112,9

 

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

111,4

112,7

113,4

115,9

 

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

113,1

113,9

114,4

117,4

 

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.