Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1111

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

2008

 

2009

 

2010

 

 

2008

Sep

2009

Sep

2010

Sep

2011

Sep

Diff, %

Sep 10-
Sep 11

 

Weights, %

 

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

179,7

124,5

172,7

 

166,7

112,3

188,5

186,0

-1,4

Korn  Barley

2,5

166,8

106,5

159,4

 

153,0

99,0

168,3

178,0

+5,8

Havre  Oats

1,6

137,9

92,9

131,7

 

121,1

84,1

141,4

151,9

+7,4

Råg  Rye

0,3

155,4

89,6

137,0

 

148,0

85,7

139,3

175,3

+25,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

143,8

110,7

169,9

 

135,8

107,2

173,4

185,4

+6,9

Spannmål  Cereals1)

10,6

167,7

113,7

162,2

 

153,5

103,3

174,4

178,7

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

154,8

126,1

183,7

 

164,5

120,3

162,6

192,9

+18,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

63,6

64,8

57,7

 

63,6

64,8

57,7

56,7

-1,7

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

132,0

145,1

138,8

 

132,0

145,1

138,8

138,8

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

4,7

93,5

85,5

98,9

 

96,6

83,7

92,2

101,1

+9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

7,3

127,1

132,5

135,6

 

135,1

129,9

141,3

150,7

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker  Fruits and Horticultural products

6,6

114,6

111,0

123,7

 

100,8

88,6

129,8

110,9

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

216,8

170,8

197,3

 

199,8

127,0

161,6

119,8

-25,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

119,7

126,2

127,1

 

120,4

126,7

127,2

131,4

+3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

104,3

109,5

98,8

 

104,3

109,5

98,8

96,9

-2,0

Potatis  Potatoes

4,3

197,9

161,2

181,9

 

184,0

125,2

152,6

118,5

-22,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

5,0

102,7

106,3

109,8

 

106,4

111,1

120,3

110,0

-8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

38,5

136,7

117,7

138,2

 

131,2

106,9

140,9

136,6

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

10,0

120,6

107,1

117,9

 

120,0

105,5

118,5

122,6

+3,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

120,3

107,0

118,4

 

119,6

105,7

119,1

123,2

+3,4

  -  Kalv  Calves

0,4

127,0

109,1

106,5

 

129,9

101,7

105,4

108,9

+3,4

Svin  Pigs

11,6

110,9

121,2

109,8

 

125,6

130,5

112,4

104,2

-7,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

108,1

106,7

106,9

 

99,7

102,0

106,8

103,0

-3,6

Fjäderfä  Poultry

3,2

138,6

131,9

131,8

 

143,4

132,4

128,7

146,5

+13,8

Andra djur  Other animals

2,0

171,6

185,1

191,3

 

168,6

178,6

189,1

187,8

-0,7

Djur  Animals

27,1

122,1

121,8

121,3

 

128,4

124,7

122,1

122,1

±0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

29,4

127,9

105,5

122,6

 

132,7

105,0

128,5

126,3

-1,7

Ägg  Eggs

3,2

144,4

144,6

143,0

 

144,4

144,0

142,8

149,3

+4,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

103,2

89,4

120,9

 

114,4

76,4

125,2

146,5

+17,0

Animaliska produkter
  Animal products

34,4

128,1

108,2

124,3

 

132,8

107,0

129,6

129,5

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

61,5

125,5

114,2

123,0

 

130,9

114,8

126,3

126,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

129,8

115,5

128,8

 

131,0

111,7

131,9

130,2

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.  The prices for cereals concerning the latest  harvest are preliminary and therefore they can be revised later.