Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1111

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Sep
Sep

2009
Sep
Sep

2010
Sep
Sep

2011
Sep
Sep

Diff, %1)
Sep 10-
Sep 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,3

123,1

118,6

132,1

+11,4

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

122,7

119,4

120,1

128,4

+6,9

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

199,1

150,3

202,9

259,1

+27,7

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

126,1

119,9

120,9

132,8

+9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

111,3

108,5

112,0

118,3

+5,7

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

104,7

S

S

105,9

+3,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

129,0

S

134,1

136,2

+1,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

118,0

112,1

116,5

122,1

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

141,2

140,5

135,7

138,2

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

114,4

110,3

114,0

122,1

+7,1

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

123,8

124,6

118,5

121,8

+2,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

114,4

107,3

104,9

118,5

+13,0

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

117,1

113,7

112,7

121,8

+8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

106,9

105,3

104,9

105,1

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

111,1

108,7

108,0

111,9

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

115,0

111,1

112,7

117,4

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

118,5

113,9

115,4

122,3

+6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.