Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2008

2009

2010

 

 

2008

Okt
Oct

2009

Okt
Oct

2010

Okt
Oct

2011

Okt
Oct

Diff, %

Okt 10-
Okt 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

5,7

133,6

134,6

126,7

139,9

124,8

128,1

139,2

+8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

127,5

129,0

134,1

136,5

124,5

132,1

129,7

-1,8

Diesel  Diesel oil

5,2

124,1

108,3

117,4

120,1

109,7

116,5

135,6

+16,5

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and lubricants

1,9

127,8

110,6

124,3

125,3

113,2

125,1

140,0

+11,9

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

11,1

125,9

116,2

124,6

126,9

115,7

123,6

134,2

+8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

171,3

137,8

105,0

205,9

105,2

118,2

134,6

+13,9

Sammansatta2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

190,7

148,6

121,2

213,4

118,7

137,5

147,5

+7,3

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

7,6

181,7

143,6

113,7

209,9

112,4

128,5

141,5

+10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,8

103,7

112,0

106,6

104,0

113,8

106,4

100,9

-5,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

99,6

107,7

102,3

99,8

109,6

100,0

99,1

-0,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

152,3

164,7

129,3

163,0

160,6

129,8

133,6

+3,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

2,3

131,0

141,6

119,1

137,2

140,0

119,1

119,3

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,1

116,4

119,2

121,2

118,7

119,8

119,8

124,4

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder  Animal feedingstuffs

17,2

147,5

136,6

134,8

142,5

132,3

142,7

146,6

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

109,7

114,4

117,2

110,6

116,4

118,4

118,5

+0,1

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

3,0

116,6

117,2

121,8

117,7

118,4

123,0

125,7

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

24,4

105,0

106,0

108,2

106,0

106,3

109,5

117,8

+7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

78,9

128,3

122,1

119,9

131,2

117,7

123,5

130,7

+5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

110,4

118,9

121,5

112,5

120,8

121,8

124,9

+2,5

Övrig utrustning Other materials

11,5

112,8

120,8

121,4

116,4

121,9

119,2

125,4

+5,3

Utrustning Materials 

16,0

112,1

120,3

121,5

115,3

121,6

119,9

125,3

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,1

117,6

117,1

121,9

118,5

118,4

123,1

125,4

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
   Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

21,1

113,4

119,5

121,6

116,1

120,8

120,7

125,3

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

125,2

121,5

120,3

128,0

118,3

122,9

129,5

+5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.